isim
     
     
 
HÜZZAM  MAKAMI    
   
 
  REP. NO ESERİN İLK DİZESİ SÖZ YAZARI BESTEKÂRI
  19492 -2 Aç o billûr sîneni sana sîmin desinler Mustafa Sevilen İlgün Soysev
  7 2 A canım gel açma sırr-ı pinhânı T. Mustafa Çavuş T. Mustafa Çavuş
  14016 Aceb lûtfun seherinde Yûnûs _
  15 Acı bir gözyaşı oldun yine yaktın beni sen Mehmet Tûran Yarar Akın Özkan
play 16 Acı her an içimde neş'eyi hiç görmedim Ayhan İlter İrfan Özbakır
  16625 -2 Acısıyla tatlısıyla hayat güzeldir sevgili Ali Sevim Alâeddin Yavaşça
  43 -2 Açıldı verd-i nev-bahar bülbüller etsin _ Zekâî Dede
play 54 Açmam açamam söyleyemem çünki derinde Ahmet Refik Altınay Mehmet Yürü
  65 2 Açtım yüzünü tal'at-ı dildârına baktım Mehmet Sâdi Bey Civan Ağa
play 73 2 Ada'nın yeşil çamları aşkımıza yer olsun _ Şükrü Tunar
  17247 -2 Adım adım gelişi naz sitemi naz gülüşü naz F. Karamahmudoğlu Turhan Taşan
  14951 Adım adım yaklaşıyor sonbahar Vedat Özdemir Vedat Özdemir
  19679 -2 Adım anılınca eş dost yanında Musa Kalkınç Ertuğrul Ottekin
  81 -2 Adın her an dilimde (ÇAPKIN KIZ) Turhan Toper Turhan Toper
  92 -2 Afitâb-ı şûledâr aşkımı tanzir eder _ M. İsmail Hakkı Bey
  100 Agûş-i nezîhinde bulunmak emelim gel _ M. İsmail Hakkı Bey
  19118 Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymanede Cahit Öney Hasan Esen
play 109 Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Câhit Öney Arif Sâmi Toker
  110 Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Câhit Öney Avni Anıl
  111 Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık Mustafa Nâfiz Irmak Selâhattin Pınar
  117 -2 Ağlamakla âh ile geçti hayâtım ser-te-ser Şeref Hanım M. İsmail Hakkı Bey
  149 -2 Ağlaya ağlaya giderim diyor (GELİN ALAYI) Reşat Özpirinçci Avni Anıl
play 153 Ağlıyor kalbim benim derdime eş ararım _ Nâci Tektel
  19653 Ah eden kimdir bu saat kuytuda Fâruk Nâfiz Çamlıbel T. Volkan Özselçuk
  193 -2 Ah eyle gönül vuslat-ı cânân ise maksûd _ Zekâî Dede
play 8220 AH ŞU GÖNLÜMÜZ (Neş'elerle dolmak ister) Yusuf Nalkesen Yusuf Nalkesen
play 202 -2 Ahım gibi âh var mı aceb ahlar içinde _ Osman Nihat Akın
  15334 -2 Ahüvan üftâde olmuş dîde-i mahmûruna Hâtif İsmâil Demirkıran
play 11171 AKASYALAR AÇARKEN (Yâr yolunu kolladım) Yesârî Asım Arsoy Yesârî Asım Arsoy
  246 Aklımı başımdan aldın da güzel _ Mehmet Reşat Aysu
  17788 -2 Aklımı başımdan almamış gibi Uğur Gür Yılmaz Karakoyunlu
  254 Aksa da yaşlarımız çağlar mı susmuş pınar Yusuf Nalkesen Yusuf Nalkesen
play 264 Akşam dönüşü geçtim o esrârlı bağından Mustafa Nâfiz Irmak Marko Çolakoğlu
  16664 Akşam oldu hüzün bastı bağrıma Ahmet Uzel Ahmet Uzel
play 287 Akşam oldu yine bastı kâreler _ _
  300 Akşam yine akşam gurbet elinde Hasan Lâmi Güray Mümin Salman
play 273 Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun gelmiyorsun İlham Behlül Pektaş Avni Anıl
  15866 Akşamın rengi gibi ufuklarda solgunum M. Ünal Yılmazer M.Ünal Yılmazer
  18655 -2 Akşamla esen rüzgarı ben yâr diye sardım Hasan Soysal Hasan Soysal
  5490 Akşamla gönül öyle garip hâle büründü Hasan Soysal Hasan Soysal
  17439 -2 Al gülün dalında diken var diye Yalçın Benlican İsmet Kocabeyler
  371 Al gülün dalında diken var diye Yalçın Benlican Nevzat Göl
  381 Al kalbini ondan bana ver görmeden eller Kemâl Şâkir Yakar Adem Şâhin
  310 Alamam doğrusu dest-i emele Hakkı Sühâ Gezgin M. İsmail Hakkı Bey
play 335 -2 Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme _ K.Mehmet Efen
  360 2 Alem-i rüyâda olsun lutf ile şâd et beni _ İbrâhim Vefâ Efendi
  19115 Alevin ateşin söndüğü yerde Yılmaz Karakoyunlu Serap Arısan
  19122 -2 Alıp gittiğin mazi gözlerimde yaşıyor Hüseyin Tansever Gültekin Aydoğdu
  375 Alışamam ayrılığa demiştin alışırsın güzelim Orhan Arıtan Saffet Avanoğlu
play 376 -2 Alıverin bağlamamı çalayım (KAHVE OLSAM..) _ _
play 377 Ali'min evleri çamdan _ Sedat Öztoprak
  385 Allah için olsun a güzel bendeni yâd et _ İsak Bey
  14010 Alma tenden cânımı aman Allah'ım aman Yûnûs Emre Sadettin Kaynak
  392 -2 Alnımda gül gibi kaldı bûsesi Yalçın Benlican Burhan Durucu
  12509 -2 Alnımda gül gibi kaldı bûsesi Yalçın Benlican Yılmaz Pakalınlar
  420 Aman dayler yol verin a beyler _ _
  15930 -2 Andım seni ağlayarak ah ederek yâr Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  460 Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler Cevdet Paşa Emin Ongan
  474 Anlamadım ayrılığa sebep ne Şâdi Kurtuluş Amir Ateş
  478 2 Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz Ömer Bedrettin Uşaklı İsak Varon
  479 Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz Ömer Bedrettin Uşaklı Yaşar Okur
  18431 Anlatmaya çalışsam söylenmez biliyorum Gülten Çiçek Pınar Köksal
  13335 -2 Anlattı erenler bir bahar değil Fâruk Nâfiz Çamlıbel _
  11745 -2 Anma hiç adımı unut diyorsun Eyüp Göksu İ.Hakkı Özbilgin
play 492 Arabaya taş koydum _ _
  17800 Arada bir hatırımı sor diyorum sormuyorsun Sadık Atay Sâlih Berkmen
  502 Arasam âh ile mâzîde geçen demlerimi Mehmet Tûran Yarar Oğuz Şenler
  508 Ardın sıra savrulduğum nicedir Ayhan İnal F. Karamahmudoğlu
  518 Artık bu bahçede ötmesin bülbül Sâdettin Kaynak Sadettin Kaynak
  14952 -2 Artık kapım çalmaz oldun İlkan San İsmail Ötenkaya
  19760 Artık yetişir çektiğim insafsız elinden Mustafa Nâfiz Irmak Salih Suphi Soner
  15331 2 Arzu ediyorsun diye yazdım hadi dinle M. Şen Sancakoğlu M. Şen Sancakoğlu
  561 Asker oldum piyâde _ Burhan Çakır
  571 Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin Nef'î Abdülaziz Efendi
  591 Âşıkın hâlini zâlim bilmiyor _ Artaki Candan
  585 Âşıkına peyvestesin _ Hâfız Mehmet Efendi
  645 -2 Aşk bağından çiçek verirsin diye Sâlih Korkmaz Alâeddin Şensoy
  19107 2 3 4 Aşk dolu yüreğim öyle efkarlı Sami Derintuna Turgay Özüfler
  16981 -2 Aşk için sevdâ için ne şarkılar yazılmış Tarık Çıtak Necip Altın
  12184 -2 Aşk insanda nasıl başlar gözünde mi sözünde mi M.Şen Sancakoğlu M. Şen Sancakoğlu
  782 -2 Aşk mısın hayat mısın _ Yıldırım Gürses
play 799 -2 Aşk yolunda bağrı yanık yolcular Vecdi Bingöl Sadettin Kaynak
  669 -2 Aşkımı hep gizledim hasret dolu kalbimde Nevin Tali Erdoğan Berker
  677 -2 Aşkımı yıllarca susturdum _ N. Cemil Sangan
  18201 Aşkımın kıymetini bilmedi kader Uğur Gür Zekâi Tunca
  717 2 Aşkımın tahtını gönlüme kurdum _ Bîmen Şen
play 692 -2 Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yâr Nâhit Hilmi Özeren Râkım Elkutlu
  696 Aşkın beni bak gülme ne müşküllere saldı _ Aleko Bacanos
  699 Aşkın beni yakıyor niye hâlâ kaçıyorsun _ Necdet Tokatlıoğlu
  711 Aşkın ezvâk-ı visâlinde yoktur emelim _ İbrâhim Efendi
  19972 Aşkın ile aşıklar yansın Yâ Resûlâllah Yunus Emre Sadun Aksüt
  17606 Aşkın o sihirli hecesi var dudağında M. Ünal Yılmazer Z.Levent Topçuoğlu
  689 Aşkına kanamadım hicrinle yaktın beni _ Kenan Güreşçi
  715 Aşkını çektim gözyaşı döktüm _ Necdet Tokatlıoğlu
  719 Aşkınız gönlümde tutuştu birden _ H. Sâdettin Arel
  16290 -2 Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi Sefer Dal Aslan Hepgür
play 744 2 Aşkınla sürünsem yine aşkınla delirsem Mustafa Nâfiz Irmak Selâhattin Pınar
  750 Aşkınla yanan kalbimin âlâmını dindir Abdülkâdir Gökmen Abdülkâdir Gökmen
  755 Aşkınla yanıp geçti gönül her hevesinden Nâhit Hilmi Özeren Alâeddin Yavaşça
  594 Aşkla dolup taştığımı sen bilmezsen kim bilecek Sibel Karabaş Bilge Özgen
  803 Ata binesim geldi hay dah da _ _
  14011 Ateş-i aşkınla yandım nûr-ı îmânım Ali Kenan Rifâi Kenan Rifâî
  820 Ateş-i aşkıyle gönlüm dağlarım _ Ahmet Bey
  829 Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı Mehmet Sâdi Bey _
  14953 Ateşim yanmaz oldu dumanım tütmez oldu Cemâl Bora Yılmaz Yüksel
play 849 Avâre gönül yine sensiz hicrâne daldı Yegâne Teksel Melâhat Pars
  851 Avlusunda eriği var _ _
  18802 -2 Ay buluttan süzülmüş öpmüş gülü gizlice Özgen Bilgisel Necip Gülses
play 887 Ay öperken suların göğsünü sâhilde yıkan Mustafa Nâfiz Irmak Şükrü Tunar
  14006 Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadîm Nesîmî _
  17444 Aylar oldu tek bir satır yazmadın sen neredesin Şükrü Yetimoğlu Suphi İdrisoğlu
play 881 Aylar yıllar geçti yok senden bir haber Şekip Ayhan Özışık Şekip Ayhan Özışık
  13220 2 Aynada bu gece bir resim gibi kendimi görmek istedim Aysel Gürel Cemil Derelioğlu
  9507 AYRILAMAM (Seni çılgın gibi sevdim..) Akın Özkan Akın Özkan
  895 -2 Ayrılığın üstünden seneler geçse bile Alâeddin Şensoy Alâeddin Şensoy
  908 Ayrılık ne demek hasret ne demek Günsel Çelikoğlu Sevinç Tevrüz
play 913 Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir Şahap Gürsel Avni Anıl
  18438 Ayrılıkmış bilmiyordum gözlerinden öptüğüm M. Ünal Yılmazer Mustafa Ünal Yılmazer
  19597 Ayrılırken dökülen iki damla gözyaşı Refik Özcan Teoman Önaldı
  922 Ayrılırsan gözlerimden gelme artık bir daha sen Hârun Zeki Öztemiz H. Zeki Öztemiz
  964 Bağ-ı hüsnünde efendim lâleler buldu kemâl _ Sâlih Dede
  17815 Bağından her güzel bir gül seçerdi Fâruk Nâfiz Çamlıbel Ümit Aşık
  969 -2 Bağından her güzel bir gül seçerdi Fâruk Nâfiz Çamlıbel Teoman Alpay
  16950 Bağladın zülüf telinden Ahmet Uzel Ahmet Uzel
play 975 Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın _ S.Ahmet Efendi
  18221 Bağlardın yürekten beni bağlardın Mustafa Ünal Yılmazer Mustafa Ünal Yılmazer
  11869 2 3 Bağrıma taş basmışken yine girdin dünyâma Zekâi Tunca Zekâi Tunca
  14071 Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır Seyfullah Nizamoğlu _ (Dede olabilir)
  14614 Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır Seyfullah Nizamoğlu Ahmet Özhan
  13845 Bağrımı yaktın kadın yeter büktün belimi Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  1037 Bahar oldu beyim evde durulmaz _ Şeyh Ethem efendi
play 1040 Bahar oldu sular akar çayıra Hacı Ârif Bey Hacı Ârif Bey
  1041 Bahar oldu sular karardı _ _
  18123 Baharın gülleri solana kadar Şükrü Yetimoğlu Yılmaz Yüksel
play 11873 Baharlar hazan olur açmadan solar gülüm Recep Güçlüler Recep Güçlüler
  15330 Bahçemdeki son gonceyi rüzgâr koparırken Ali Özokur İsmâil Demirkıran
  1078 Bahs etme o aşkın bana en son gecesinden Ümit Gürelman Ümit Gürelman
  16968 Bahtı inkâr ile ey yâr yeni bir baht olmaz Ahmet Uzel Ahmet Uzel
play 13310 Bak gözlerinin rengi ateşler gibi yanmış _ Râkım Elkutlu
  1125 Bak kalbime sevgin acı bir iz gibi kaldı _ Avni Anıl
  1118 Bakışı yaz sıcağı gülüşü bahar gibi Necip Mirkelâmoğlu Necip Mirkelâmoğlu
  1123 Bakışlar kapanır düşlere bir gün F. Karamahmudoğlu F. Karamahmudoğlu
  17901 -2 Bakışlar tutsak olur bir güzel göze Betül Yücer İlgün Soysev
play 1168 Balkonda saatlerce düşündüm seni andım _ Şükrü Tunar
  1174 Bana bakmakta yine gamze ile dîdelerin _ S. Ahmet Efendi
  16603 Bana göre yâr değilsin istemem seni Gülse Yöney Sibel Taşbaş
  1195 Bana hep dert veriyorsun deme candan olurum Turgut Çelik Erdinç Çelikkol
  12322 -2 Bana nemli bakışlarla ... Hâlit Çelikoğlu Aydın Tekindor
  19124 -2 Bana yardan söz etmeyin Ferhunde Şehitoğlu Gültekin Aydoğdu
  1223 Başını göğsüme koy gönlümdeki derdi dinle _ Ekrem Güyer
play 1226 Başka bir âlem gerektir gönlümü seyrân için Abdülazîz Efendi Gevherî Osmanoğlu
  1236 -2 Başkaları gibi sevemem seni F Karamahmudoğlu F.Karamahmudoğlu
  1239 -2 Batarken ufukta bu akşam güneş Atıf Zühtü Sadettin Kaynak
  1248 -2 Bâzen ümit bâzen neş'e bâzen keder geldi gitti Taner Şener Zeynettin Maraş
  1261 Bekle demiştin o yerde bekledim yine Hasan Sözeri Hasan Sözeri
  18025 -2 Bekledim bekledim gözler ufukta Alper Şirvan İlgün Soysev
play 1264 2 Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi Osman Dokuzoğuz Azmi Tuğrul
play 1268 Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr Hüseyin Mayadağ Râkım Elkutlu
  18558 -2 Beklemekten bıkmadın mı bırak artık bu aşk bitsin Sâmi Derintuna Celâl Abacı
  17033 Bekler gönül bekler gönül derde bin dert ekler gönül Ha. Aydınlıoğlu H. Aydınlıoğlu
play 1274 Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben Rahmi Duman İsmail Hakkı Nebiloğlu
  1275 Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben Rahmi Duman Sadettin Kaynak
  1286 Beli ince yüz peçeli _ _
  1289 Belki bir melek peri belki çılgın bir heves Orhan Arıtan Ümit Mutlu
  1303 -2 Ben bahar bekliyordum gonceler neden soldu _ Zeynettin Maraş
  19113 Ben bahçende ararken katmer gülün hasını Halil Soyuer Serap Arısan
  11805 Ben bir gün ölürsem sana hasret yaşamakla Ali Ulvi Kurucu Cinuçen Tanrıkorur
  19993 -2 Ben daha dün mutluluk sarayında şah iken Medar Gören Bilge Özgen
  14060 Ben dervişim diyen kişi iş bu yola âr gerekmez Yûnûs Emre Güldeniz Ekmen
  1363 Ben esîr-i aşkınım çoktan beri çeşm-i edâ _ Arşak Çömlekciyan
  12510 -2 Ben giderim ıstırâbın üstüne Mustafa Demiray Suat Yıldırım
  1501 Ben mi sevdim sâde sen meh-peykeri _ Rif'at Bey
  13298 -2 Ben senin kapında kula dönmezdim Mehmet Erbulan Necdet Tokatlıoğlu
  17903 -2 Ben vefasız birinin hasretini çekerim Uğur Gür Mustafa Sağyaşar
  1553 Ben yolun sonuna gelmişim artık Mehmet Erbulan Erol Sayan
  1338 Bende mi suç sende mi yoksa ikimizde mi İ. Halil Taşkent İ. Halil Taşkent
  1346 Benden ey ma'şûkam enzârın girîzan olmasın Fâik Ali Ozansoy Lem'î Atlı
  17195 Beni ağlar görürsen aşkınla sürünürsem Savaş Büke Câhit Ünyaylar
  1393 -2 Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli Mehmet Erbulan Ali Şenozan
  13846 Beni her an üzer dağlar yârelerim var Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  19082 Beni hüznümle bırak, istemiyorum seni Mustafa Nafiz Irmak Sadettin Kaynak
  1433 Beni mes'ud sanmayın _ K. Ali Rızâ Bey
  17349 Beni sevdâya saldı ümit verdi aldattı Cansın Erol Rüştü Eriç
  1486 Beni tenhâ kodun ey şîvekârım _ Râif Korel(Kemânî)
  1489 Beni unutma ki sana yanmışım _ Mustafa Nâfiz Irmak
  13382 Beni yalnız gecelerde dolaşırken arar mısın _ Hüseyin Mayadağ
  16824 Beni yine sev sev ne olur bir daha M.Ünal Yılmazer M. Ünal Yılmazer
  14058 Benim derdim yamandır kim bana hem-dert olur bilmem Kenan Rifâi Kenan Rifâî
play 8442 BENİM KADAR SUÇLUSUN BUNDA SENDE Yusuf Nalkesen Yusuf Nalkesen
  1452 Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ Hû Azîz M. Hüdâî Hz. H. Sâdettin Arel
play 1465 Benim şu yollardan üzgün geçtiğim Mehmet Erbulan Sâdettin Öktenay
  1466 Benim yârem çâre bulmaz kimden imdâd arayım _ Kanûni Nubar Efendi
  13528 Benzemezsin kimseye billâhi fevkalâdesin _ Kâzım Uz (Muâllim)
  1564 Berk urmada vechinde senin hüsn-i melâhat _ Cevdet Kalpakçıoğlu
  1580 Bezme buyur ey mâh-i rû _ Ahmet Efendi
  1589 Bezm-i ezel bahçesinde gördüğümüz rüyâ böyle Bekir Sıtkı Erdoğan Özcan Seyhan
  17607 Bıktım güzelim ben seni sevmekten usandım Mustafa Töngemen Mithat Akgökçe
  1617 Bırak gözünden rûhuna akayım _ Necdet Varol
  1619 Bırakıp bizleri mahzûn u mükedder o melek _ Agopos Alyanak
  1620 Bırakıp cismini yâd ellere canım gidiyor _ Neyzen Rızâ Bey
  1631 2 Bî-behre bir âşık gibi tetkîke ne hâcet _ Bîmen Şen
  16509 Bî-çâreliğinden arayıp derdine çâre _ Servet Alî
  1646 Bilemem ben de nasıl düştüm o zâlim eline Rûhi Vâmık Bey İsak Varon
  1653 Bilirim daha sen pek küçüceksin _ Bîmen Şen
  16814 -2 Bilmedim kim oldu bâis hüzn ile berbâdıma Sıbgatullah Osman Nûri Özpekel
play 1677 Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım Necdet Atılgan Osman Nihat Akın
  16970 Bilmem daha ne versin kendini saymaz gönül Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  1681 Bilmem hatırlar mısın tanıştığımız yeri Kadir Kutlu İrfan Özbakır
play 1685 Bilmem ki beni sen ne zaman şâd edeceksin _ Bîmen Şen
  1689 -2 Bilmem ki hâtıralar ne istersiniz benden Câhit Sıtkı Tarancı Necdet Varol
  17322 Bilmem ne için açmıyor bahtımda gül Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  1710 Bilmem niye sînemdeki yârem yine sızlar Şeref Şatana Selâhattin Pınar
  18486 -2 Bilmiyor musun seni çok sevdiğimi Bilge Özgen Bilge Özgen
  17996 Bilmiyordum bir bakışta mest edermiş gözlerin Mustafa Ünal Yılmazer Sedat Oytun
play 14061 Bî-mekânım bu cihanda Yûnûs Emre Cinuçen Tanrıkorur
  12739 Bin derde şifâ imiş senin bir tebessümün Tûran İnam İsmail Demirkıran
play 1746 Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim Rahmi Duman Sadettin Kaynak
  12025 -2 Bir akşam ufuklarda silinirken yolcular Sâdun Aksüt Alâeddin Yavaşça
  1816 Bir beste olup yükseliyor ruhtaki nâle _ Kâzım Nâmi Erdölen
  19097 Bir bilsen bakışların sonbaharı andırır Z.Levent Topçuoğlu Z.Levent Topçuoğlu
  1843 Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin Enis Behiç Koryürek Veli Kanık
  1844 Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin Enis Behiç Koryürek Zeki Arif Ataergin
  15686 2 Bir deli rüzgârdır sevdâ dediğin Sâdık Atay Metin Everes
  1860 Bir denizin mâvisi bir baharın yeşili Alâeddin Şensoy Alâeddin Yavaşça
  1896 Bir eski şarap lezzeti buldum dudağında Mecdinevin Tanrıkorur Bilge Özgen
play 5796 -2 BİR GARİP AŞIĞIM BEN (Güneşin kavurduğu..) Alâeddin Şensoy Alâeddin Yavaşça
  1917 Bir gizli günâh işleterek kor gibi yaktın Turgut Tarhan Alâeddin Yavaşça
play 1927 -2 Bir gonca-i nevres-fidan _ Râif Korel(Kemânî)
  1932 Bir gonce-dehen yâr ile ülfet yenilendi _ M.İsmail Hakkı Bey
  18100 Bir gönül avcısı avladı beni Zeki Duygulu Zeki Duygulu
  1964 Bir gül bulamam kokladığım gül gibi koksun Yesârî Asım Arsoy Yesârî Asım Arsoy
  1971 Bir gül kokusundan daha baygın nefesin var Mustafa Nâfiz Irmak Hayri Yenigün
  1969 2 Bir gül-i rânâya gönül bağladım _ Hacı Emin Efendi
  1974 Bir gülle benim gönlümü gülzâra çevirsen _ Şükrü Tunar
  1976 Bir gülün mecbûruyum gönlüm ânın dîvânesi _ Arşak Çömlekciyan
  1988 -2-3 Bir gün beni dildâr acaba şâd edecek mi Mehmet Sâdi Bey Hacı Arif Bey
  1989 Bir gün daha oldu uzayan gölgelerde Yalçın Benlican Burhan Durucu
  1997 Bir gün gelecek sen de nihâyet solacaksın M.Cenâni Kandiye Hayri Yenigün
  12027 -2 Bir gün gelir de gidersen eğer Saadet Özkeleş Ali Şenozan
  2008 Bir gün ne olurdu güzelim başbaşa kalsak İhsan Bey Y. Asım Arsoy
  2011 Bir gün olacak ben gibi nâ-çâr olacaksın Ahmet Râsim Bey K.Serkis Efendi
  13125 Bir gün sen de beni ararsan eğer Semâ Sancak Kenan Olguncan
  12635 Bir günâhım varsa şâyet özlemek sevmek seni Fahri Gürsoydan Fahri Gürsoydan
  2033 Bir güzel aldattı beni _ (Öztuna'da Dede Efi)
  12186 Bir güzel kız içimde yanakları al mı al Nâci Derçin Nâci Derçin
  2054 -2 Bir hâlet-i mestâne ki saklanması pek zor Halûk Recâî Halûk Recâî
  15961 Bir hüzün var gibi bakışlarında Rasih Yücel Alayalı Şükran Onat
  2074 Bir ışıksın yine rûhumda alevlerle yanan Vâhit Özaydın Nihat Adlim
  2077 Bir iç sızısı duymasam her hâtırasında _ Ekrem Güyer
  12028 -2 Bir ilâhi emir almış gibi sevdim seni ben İlhâmi Güntel Alâeddin Yavaşça
  12187 -2 Bir kez yüzün görmeyi değişmem bin sevgiye Mehmet Erbulan Turhan Özek
  2119 -2 Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin _ Sedat Öztoprak
  18576 -2 Bir kördüğüm kalbimde çözemedim yıllar var Yener Topaloğlu Yener Topaloğlu
play 2135 Bir lâhza bile ayrılamam şen kucağından Fitnat Sağlık Yesârî Asım Arsoy
  12829 -2 Bir mızrap inliyor udun bağrında Orhan Kızılsavaş Orhan Kızılsavaş
  2183 Bir nev-civânın hüsn-i cemâli _ Hacı Fâik Bey
  2194 Bir nigâhın gönlümü lerzân eder. _ Ûdî Azmi Bey
  2215 Bir perde çekilmiş gibi mâziyle aramızda Fâruk Nâfiz Çamlıbel Talât Özarın
  2223 Bir rivâyet var ki gûyâ ben seni aldatmışım _ S. Ahmet Efendi
  2241 2 Bir sayfa da bana ayır o hâtıra defterinde Metin Pütmek Yılmaz Yüksel
  2244 Bir selâm göndersen seher yeliyle Kasım İnaltekin Kasım İnaltekin
  16543 -2 Bir sen anlıyorsun benim dilimden Uğur Gür Alâeddin Şensoy
play 11971 -2 Bir sen kaldın içimde bir de o hâtıralar Mustafa Sevilen İrfan Özbakır
  2252 Bir sızım var Lokman'ım yok yemyeşil gözler ateş Turgut Çelik Burhan Durucu
  12637 Bir sonbahar misâli sararan ömrümde bir yaprak ol... Ali Atakul İlgün Soysev
  17302 Bir söz söyle ne olur yalnız tek bir söz söyle Yâsin Hatipoğlu Sâdettin Çevik
  15638 -2 Bir şarkı söyle bana dolsun gözlerim Şûle Özmen Yener Topaloğlu
  2270 Bir şen gecenin hâtırası kaldı dilimde _ Mustafa Sunar
  12594 Bir şiir yazsam sana hiç okunmamış Oral Pektaş Ünsal Silleli
  17350 -2 Bir şiirde şarkıda beni bulursan eğer M. Ünal Yılmazer Z. Levent Topçuoğlu
  14954 Bir tebessüm aklım aldı ya gülersen neler olur Tûran Yalçın Turan Yalçın
  12030 -2 Bir ümit belki de gelirsin diye Şeydâ Temuçin İrfan Özbakır
  2321 Bir vecd-i cünûn-sâze düşüp el ele kalsak Fâik Ali Ozansoy Sultan Vahdettin
  2330 Bir yalancı sevgi için yanma gönlüm için için Ayten Baykal İrfan Özbakır
play 2334 Bir yangın sonrası şimdi yüreğim Y.Nesrin Aksoyer Selâhattin Altınbaş
  2335 Bir yanım karanlık bir yanım ışık Yalçın Benlican Burhan Durucu
play 2337 Bir yâre kalır(gönlüme-kalbime) her nazlı güzelden Nâhit Hilmi Özeren Râkım Elkutlu
  2356 -2 Bir yer ki sabah olmayacaktır adı gönlüm _ Sadettin Kaynak
  13051 -2 Bir yudum umut ver ömrüme Enver Özçağlayan Enver Özçağlayan
  2379 Bir zamanlar gönlüme aşkı yakından çağladı _ Râkım Elkutlu
play 2380 Bir zamanlar mâziye bak ne kadar şendik Osman Nihat Akın Şükrü Tunar
  12636 Bitmez denilir ömrün çilesi Hasan Soysal Hasan Soysal
  2401 Bitsin artık şu feryâdım _ Rüştü Şardağ
  17374 Bitsin şu mâcerâmız kapansın şu yaramız Mustafa Sevilen Rüştü Eriç
  2408 Bî-vefâya aldanmazdım _ Tanbûri Ali Efendi
  2433 Biz şevkine hayrân oluruz fasl-ı baharın Beşir Ayvazoğlu Gâlip Çolakoğlu
play 2416 Bizde hasretle bu feryâd kalır mı bilmem _ Kemânî Corci Efendi
  2450 Boyu fidan salınır _ Necdet Varol
  2458 Böyle imiş takdir-i ezel kime şekvâ edeyim _ Kanûni Nâzım Bey
  2461 -2 Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgâr Teoman Alpay Teoman Alpay
  12367 Böylesine bir aşk nerde görülmüş Halil Soyuer Pınar Köksal
  2465 Bu akan yaşları dindir güleyim fecre kadar Şahap Ataseven Arif Sâmi Toker
  16690 Bu derd-i gam ile hâlâ üzme beni a gönül Ahmet Uzel Ahmet Uzel
  2485 Bu dil düştü sana yârim âh bu dem _ Dede Efendi
  15342 Bu dünyadan biz de bir gün gideriz M. Necâti Karaer İsmâil Ötenkaya
  2498 Bu gökler bu dağlar sevenler için Güzide Taranoğlu Yâsin Garra Gülen
  2543 Bu hazan yine kalbim mâzîden daha kırık Zeki Müren Zeki Müren
  2548 Bu Hüzzâm sana o güzel gözlerine Alâeddin Pakyüz Alâeddin Pakyüz
  2579 2 Bu muhabbet bu gönül bende iken bitmeyecek _ Kanûni Nâzım Bey
  2580 Bu nağmeler unutulur sazdaki teller de susar G. Hamza Berkay Amir Ateş
  2583 -2 Bu nazlar yalvarışlar görünmüyorsun neden _ Alâeddin Yavaşça
play 12185 2 3 Bu ne sevgi ah bu ne ıstırab Hasan Bayrı Abdullah Yüce
  19310 Bu sevdâdan perişândı perişân olduğun bilmez Yâsin Hatipoğlu Erdinç Çelikkol
play 2611 Bu şarkı sana ait sevgili dinle Alâeddin Yavaşça Alâeddin Yavaşça
  16545 Bu şehirde bir kadın var çâresiz Ümran Çetin Bilge Özgen
  2620 -2 Bu tesâdüf benim için dünyâlara değer Yusuf Nalkesen Yusuf Nalkesen
  2623 Bu yalvarışlar nedir bu ağlayışlar neden Hüseyin Mayadağ Hüseyin Mayadağ
  2627 -2 Bu yaz sevdâyı tattım Yesârî Asım Arsoy Yesârî Asım Arsoy
  16717 Bugün can hayâline dalmak içimden geldi F. Karamahmudoğlu F.Karamahmudoğlu
  2514 Bugün ey meh senin ile gidelim _ Hacı Fâik Bey
  2532 Bugün yine ben gülleri dermeğe gittim Sabri Süha Ansen Sabri Süha Ansen
  13974 Bugünlerde çok bunaldım çok dertliyim bilmelisin Yalçın Benlican Dursun Karaca
  12830 Buğulanan hayâllerde geçip giden Ali Akçeken Râif Somer
  12991 Bukle saçlar mavi gözler Yılmaz Yüksel Turan Yalçın
  13631 -2 Buna zûlüm denir gönül dilinde Taner Çağlayan Alâeddin Yavaşça
  16996 -2 Bundan daha güzel müjde mi olur Cemâl Sâfi Zekâî Tunca
  2631 Bûyini senden alır her bir çiçek _ Bîmen Şen
play 2638 Büklüm büklüm sırma saçın Emine'm Fâiz Kapancı Fâiz Kapancı
  15656 -2 Büklüm büklüm şu yollar beni sana getirmeyecek Rıdvan Tandoğan Rıdvan Tandoğan
  2655 -2 Bülbül güle âşıkmış sanki bundan güle ne İhsan Aşkın Bâki Çallıoğlu
  2670 Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın _ M. İsmail Hakkı Bey
  2669 Bülbüllerin ister seni ey gonca-dehen gel Nedîm Akın Özkan
  2685 Bülbülüm baharımsın _ Mustafa Nâfiz Irmak
  2779 Can mısın cânân mısın bildir bana İsmet Lâtif Ağa
  18166 Cânân gibi gülerek şu kalbimi dinle Muharrem Gerçeker Ali Şenozan
  16887 Cânânım mavi gözlüm bana bekle diyorsun Çetinkaya Bağatır İsmâil Ötenkaya
  2752 Cangâhıma te'sir ediyor derd-i nihânım _ _
  14965 Canımdasın kanımdasın gölge gibi yanımdasın İlkan San Mûsa Kumral
  13507 Canımı cânân diye verdim sana ey gül-dehen _ Zeki Duygulu
  2772 Canlandı bu sessiz gecenin şi'ri denizde H.Tevfik Gönensoy Adnan Koray
  2775 -2 Canlandı hayâlimde gözlerin _ Necdet Varol
  2802 2 Cemâl-i şîvekâre bak _ Bîmen Şen
  14087 Cihanda en büyük nîmet saadet yâ Resûlallah H. Vassaf Bey İsmail Nısfet
  15337 Çalıyorum kapını seneler sonra yine Ömer Aslan Suphi İdrisoğlu
  19998 Çâresiz bir derde düştüm gurbet eller ağlasın H. Kaya Manioğlu Şeref Çakar
play 2913 Çekemezler sevgimizi bilemezler kalbimizi Yılmaz Yüksel Yılmaz Yüksel
  2912 Çekerim cevrini çekmem yine ben şânına yuf _ Şevkî Bey
  2936 Çektiğim âlâm-ı dehri gör de gel rahm et bana Şeref Hanım M.İsmail Hakkı Bey
  2939 Çektiğim çile yeter hâlime bir bak _ Nâci Tektel
  12831 Çektiğim hicrânı kimseler bilmez Seyfi Güldağı Seyfi Güldağı
play 2964 Çeşm-i âhûlerinin hâtırası ta ezeli _ Şeyh Edhem Efendi
play 2994 Çıkar yücelerden haber sorarım Vecdi Bingöl Sadettin Kaynak
  15327 -2 Çıkardım gönlümden sevgilim seni Nihâl Özyüksel Nezih Gözonar
  2996 Çıkayım gideyim dağlar başına _ T. Mustafa Çavuş
  16090 -2 Çıktım erik dalına anda yedim üzümü Yûnûs Emre Şâhin Uçar
  3021 Çılgın geceler gölgeli yollarda öpüştük _ M.ibrâhim Efendi
  11870 -2 Çiçek açmaz dallardayım Zafer Kemâl Erken Arif Sâmi Toker
  12832 -2 Çiçekleri dalları gökteki bulutları Hüseyin Tansever Erdinç Çelikkol
  14955 Çiğneyip geçtiğin yol olsam bile Sâdık Atay Zafer Sakıncı
  3059 Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız Mustafa Nâfiz Irmak Teoman Alpay
  3060 Çok çabuk geçtik inan sevdânın yollarından Aşkın Tuna Turhan Taşan
  14956 Çok çektirdin sen bana varsın boş kalsın elim Zafer Sakıncı Zafer Sakıncı
  19834 2 Çok istedim hep yanında kalmayı Engin Çır Ali Şenozan
  3064 -2 Çok isterdim aramıza kara kedi girmesin Yusuf Nalkesen Selâhattin İnal
  3078 Çoktan pişmânım amma dönemem artık geri Nemika Mürseloğlu Ahmet Üstün
  12511 -2 Çözülmeyen düğüm vurmuş ellerin Mehmet Arslan Yılmaz Pakalınlar
  14111 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Ömer Rûşenî Dede _
  3107 Dâd ey maâli himem ü şâh-ı yegâne _ Fethi Paşa
  3137 Dağlar yârimi gördün mü Öksüz Âşık M. İsmail Hakkı Bey
  19035 Dağların başı kardır ? Sadettin Kaynak
play 3156 Dalgın geceler el ele geldik Yahyâ Kemâl Beyatlı Alâeddin Yavaşça
  3161 Dallarda sarı rüzgâr ağar saçlarım ağar Hüseyin Çapkın Ali Şenozan
  3171 Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Yusuf Nalkesen Yusuf Nalkesen
play 3191 Değildi böyle evvel tarz ü tavrın bî-karar oldu _ M. Celâleddin Paşa
  3197 -2 Değişsin âlem yeniden Ülkü Aker Sabri Süha Ansen
play 7340 Deli gönlü bir dilbere bağladım (Küçük yaşta aldım sazı..) _ _
  14957 -2 Delice seviyorken bu aşk hiç bitmez derdik Aşkın Tuna Muzaffer Özpınar
  3224 2 3 Dem-i vaslın düşürüp ayş-i dem-â-demcesine _ _
  15173 2 Denizde kaya balık yüreğim sana yanık _ _
  3257 Derd ile vâkıf değil cânân _ İlhâmi Güreşin
  15650 Derde derman katmasan da kollarımda yatmasan da Engin Çır Nâci Derçin
  12638 -2 Derdi dert zincirine eklemekten usandım Gülten Çiçek Tural Yılmaz Pakalınlar
  3250 -2 Derd-i dil bitmez derûnumda ne ateşler yanar Avram Naum İsak Varon
  3271 2 Derdim izhar edemem bezm-i şarab olmayıcak _ Zekâî Dede
  12323 -2 Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben Nef'î Nurhan Hekimoğlu
  3266 2 Derdimin dermânı sensin ey perî _ Dede Efendi
  14477 Derdin ne be-hey âşık bî-çâre neden oldun Şemseddîn Sivâsî Sinan Efendi
  13312 Derman aramam derdime gözyaşımı silmem Nevres N.Rızâ Ahıskan
  3301 Derman bulurum neş'e veren her gülüşünden Hasan Soysal Hasan Soysal
  18254 Dertliyim derdime çâre bulunmaz M. Ünal Yılmazer M. Ünal Yılmazer
  14674 Dertliyim yâ Resûlallah derde derman sendedir Muzaffer Ozak . Muzaffer Ozak
  3319 Devâ bulmayacak mı kalbimdeki bu yara Zeki Müren Zeki Müren
  3321 Devâ-sâzım bugün sensiz hayâtım pek garîbâne _ M. İsmail Hakkı Bey
  3336 Dîde sebep hâlet-i dilsûzuma Mahmut Şükrü Bey Şekerci Cemil Bey
  3363 Dil bülbülü sad zâr-ı gülistân-ı cemâlin _ Giriftzen Asım Bey
  3396 Dil firâk-ı yâr ile zâr ü nizâr _ Yusuf Paşa
  3409 Dil hastasıyım bu dile hep âh gelecektir _ Hacı Arif Bey
play 3457 2 Dil uyur mest olarak yârı dil-ârâ söyler Yahyâ Kemâl Beyatlı Münir Nûrettin Selçuk
play 3458 -2 Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim Enderûnî Vâsıf Zekâî Dede
  15693 Dile geldi yürekler Allah Allah diyerek Mücehher Gülçığ Mücehher Gülçığ
  3386 -2 Dile revnâk getirir şimdi beyim seyr-i çemen _ Hâfız Abdullah Ağa
  3395 Dile yâdın gelir bakınca ay'a Kemâl Tözem Semahat Özdenses
play 3414 Dil-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben Mehmet Hafîd Bey Bîmen Şen
play 13975 -2 Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını Arslan Tunçata Selâhattin Altınbaş
  17925 -2 Dilin tatlı yüzün güler bakışın kalbime dolar Ömer Aslan Alâeddin Yavaşça
  3467 Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar Ahmet Kaçar Selâhattin İnal
  3485 Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım Mehmet Erbulan Ziyâ Taşkent
play 16922 Dinmiyor hiç kalbimin akşamla artan ağrısı Hasan Soysal Hasan Soysal
  3492 -2 Diyemem derdimi bir başkasına Bekir Sıtkı Erdoğan Amir Ateş
  16307 Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı ferş üzre kadem Niyâzî-i Mısrî Abdülkâdir Töre
  3504 Doğru söyle beyim sever misin _ Kemânî Serkis Efendi
  3510 Dolamaç dolamaç yolun olayım _ _
  13052 Dolmuyor ilk aşkın yeri Sâmi Derintuna Erdal Şâhin
  15324 -2 Dost bağından çiçekler verirsem kucak kucak Nedim Ertürk Alâeddin Yavaşça
  3531 Doymazsa gönül aşkına dünyâyı ne yapsın İlhan Seçkin Esin Seçkin
  3537 Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin Celâl Çetin Güngör Önder
  3540 Döktüm derdimi tanburda inleyen bu en içli nağmelerle Şekip Ayhan Özışık Akın Özkan
play 3553 Dönsen de artık sevemem seni _ Mehmet Bürün
  19350 2 Duman duman tütüyorum o yaktığın yerdeyim ben Sadık Atay Erdinç Çelikkol
  3572 Dur böyle el gibi çekilip gitme Mehmet Erbulan Bilge Özgen
  3574 -2 Durdur artık ey felek verdiğin elem yeter Ahmet Ilgaz Yılmaz Yüksel
  3578 Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar Selim Aru Nihat Adlim
  3581 2 Durmadan ağlar çoşarım gözlerim gözler seni _ Sahak Hocasar
  3582 -2 Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım _ Bîmen Şen
  19357 2 Durup durup ayrılıktan söz etme Sadık Atay Erdinç Çelikkol
  12994 -2 Duyarsın sesimi duymak istesen Servet Özkan Kâmuran Yarkın
play 3609 Duymasın kimse yine kalbi olan feryâdımı Leylâ Saz Leylâ Saz
play 3628 Dün gece bir şûhun bezmine gittim Yesârî Asım Arsoy Yesârî Asım Arsoy
  3630 Dün gece hasretle aradım seni İrfan Doğrusöz İrfan Doğrusöz
  17437 Dün gece mâzinin kollarındaydım Sevdâ Caner İsmet Kocabeyler
play 3633 Dün gece mehtâba dalıp hep seni andım Mahmut Nedim Güntel Semahat Özdenses
  3670 Dün yine bekledim yoktun o yerde Seyfi Güldağı İsmail Demirkıran
  12324 -2 Dünyâ kadar sevdiğim Hâlit Çelikoğlu Halil Aksoy
  17680 Dünyâ kadeh sevgim bir mey doldu taştı bu nasıl şey Mustafa Töngemen Mesut Duran
  3657 Dünyâda ne ikbâl ne de servet dileriz _ Râkım Elkutlu
  3674 Düriye'min güğümleri kalaylı _ _
  14128 Düşeli aşkın bu canım iline Eşrefoğlu Rûmî Yusuf Çelebi
  13531 Düştü gönlüm yandı nâre _ _
  3720 Düştü yollara gözlerim gibi ümitlerim Nâdide Gülpınar Nurettin Gökmen
  13355 Düştün a gönül aşkına bir şûh-i cihanın _ _
  15901 Düşüncemde düşümdesin kalbimin içindesin Ayşe Taşbaş Sibel Taşbaş
  17462 Düşüncemden atıp seni bir yabancı sayıp seni Münire Aksaray Rüştü Eriç
  12582 -2 El ele göz göze Cemâlettin Alptekin M.t Reşat Aysu
  13976 -2 Elini bir tutsam kalbim duracak Berran Yalçın Aydın Tekindor
  3833 Elinle dergiğin o çiçekleri ... İsmet Parmaksız Metin Everes
  3835 Eller güzel gözler güzel Emine Ertem Bilge Özgen
  17813 -2 Elleri gözleri gözde yaşları Mustafa Töngemen Suphi İdrisoğlu
play 3871 Emine'm oturmuş kurna başına _ Zeki Duygulu
  16547 -2 En güzel duygular şimdi peşimde Yâsemin Balkan M. Şen Sancakoğlu
  13977 -2 En güzel yıllarım hep heder oldu Metin Vural Alâeddin Pakyüz
  3880 En tatlı şarkılara açıp ufka yelkeni Bekir Sıtkı Erdoğan Necmi Pişkin
  3886 -2-3 Endâmının hayâlini gözlerimden silemem Ahmet Refik Altınay Bîmen Şen
  16312 Erenlerin sohbeti ele giresi değil Ümmî Sinan _
  18897 -2 Eridim inlemeden katı yürekli güzel ? Sadettin Kaynak
  17114 Eski bir şarkıdan ezgiler gibi Muharrem Gerçeker Necip Altın
  19083 Eski libas gibi aşığın gönlü Seyrani Sadettin Kaynak
  3932 Esmer yüzün bu sabah akşamlarından güzel _ Arif Sâmi Toker
  3946 -2 Eşk-i çeşmim hasretinle çağlıyor Ethem Efendi (Şeyh) Santûri Ethem Efendi
play 3967 Ettiğin cevri bile kendime nîmet bilirim Güngör Fahri Tüzün Cinuçen Tanrıkorur
  3968 Ettiğin va'd-i vefâlar gelmiyor mu yâdına Y. Nezihi Bükülmez Necmi Pişkin
  3976 Evlerinin önü bilecek mâî boyalı _ _
  3985 2 Evvel bahar yaz ayları doğunca _ Nihat Adlim
  3987 2 3 4 5 6 Evvelâ başla Hüzzâm'a varalım sonra Segâh'a Abdürrahim Dede Abdürrahim Dede
  14164 Ey Allah'ım beni senden ayırma Eşrefoğlu Rûmî Hulûsi Gökmen
  16099 Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa Müctebâ Hüseyin Sebilci
  4027 -2 Ey bülbül-i nâlende Sezâî Ahmet Hatipoğlu
  4039 Ey cefâcû dâd elinden Sâkıp Şâkir Ağa
  4105 Ey gönlümde öten bülbül tanıdım seni Edip Kayhan Özışık Mahmut Oğul
  12833 Ey gözde nur biricik heves F. Karamahmudoğlu F. Karamahmudoğlu
  4119 Ey gözleri kalbinden kalbi gözlerinden güzel kız Tâhir Karagöz Tâhir Karagöz
play 4127 Ey gül-i bağ-ı edâ _ Dede Efendi
  16314 Ey habîb-i Kibriyâ ve'y matla-i nûr-i Hüdâ K. Mustafa İzzet Ef K. Mustafa İzzet Ef
play 4158 Ey hüsn-i cemâl âleme sen darb-ı meselsin _ Ahmet Irsoy
  4184 Ey melek aşkınla yaktın bu dil-i bî-çâreyi _ M. İsmail Hakkı Bey
  4187 Ey melek-hûb hayâl-i kemterî _ Nikoğos Ağa
  4189 2 Ey melek-sîmâ dilber _ İ. Vefâ Efendi
  12325 Ey nazlı cânân hâlimi gör Ahmet Uzel Ahmet Uzel
play 14160 Ey nübüvvet tahtının şâhı Habîb-i Kibriyâ Zekâî Efendi Hacı Fâik Bey
  14165 Ey rûh-i müşahhas ki bütün canlara cansın Mahmut Kemal İsmail Nısfet
  14557 Ey saadet burcunun mahı Muhammed Mustafa Ahmet Efendi Hüseyin Efendi
play 4235 Ey sabâh-ı hüsn ü ânın âfitâb-ı enveri _ Leylâ Saz
  18422 -2 Ey sâkî câmında nedir bu esrâr Dertli Mümtaz Doğan
  16608 -2 Ey sonsuz çöllerin garip yolcusu Rıdvan Tandoğan Rıdvan Tandoğan
  4304 Ey şûh-i gülten sevdim seni ben _ Rif'at Bey
  4351 2 Eyleme hiddet bakarsam sîne-i semen-ber'e _ Sedat Öztoprak
  4380 2 Farkında değil yandığımın derdine cânân _ M.İbrâhim Efendi
  4396 Fedâ sana sevgilim benliğim bütün varlığım Kenan Akansu Alâeddin Şensoy
play 4397 Felâh bulmadı bir türlü derd ü mihnetten Orhan Veli Kanık Refik Fersan
  4406 Felek bizi pek ağlattı gülmesini bilmez gönül Kâzım Narmanlı Kâzım Narmanlı
  18019 -2 Fersûde hisarlar gibi yorgun bu yürekle imdat diledim Fâruk Şâhin Fâruk Şâhin
  4432 Feryâd ki hep gönlümün nevâsıdır Selim Aru Râkım Elkutlu
  198 Fikr ü zikrim peymâne oldu _ Nâzım Bey
  4456 Firâkın cevr-i hicrânın usandım ıztırâbından _ Fâiz Kapancı