Ana sayfa Hakkında Yardım
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Usulü
Ey gül-i rânâ seni bir gül diye sevdim
Acemaşiran
Neveser Kökdeş
Suat Güngören
Şarkı
Devr-i Hindi
Beni güldürmedi bir an bu hayâtın elemi
Hicaz
Neveser Kökdeş
_
Şarkı
Curcuna
Gözümün bebeği canımdan pek çok sevdim seni
Hicaz
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Ninni
Düyek
Gülüyorsun güzelim gül güle gülmek yaraşır
Hicaz
Neveser Kökdeş
_
Şarkı
Curcuna
Seni görmek ister gönlüm
Hicaz
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Aksak
Ödemiş bağlarında gözlerim yollarında
Hicaz(Suzinak)
Neveser Kökdeş
_
Zeybek
Aksak
Alemi gülzâr ederdim kâdir olsaydım eğer
Hicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Gönlümün penbe çiçeği
Hicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Gül dalında öten bülbülün olsam
Hicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Düyek
Rûhumda neş'e hayâle daldım
Hicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Rüzgâr gibi essin sesin yaşar gönülde ah sesin
Hicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Mest içinde seyre daldım
Hisarbuselik
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Aksak
Yüreğin kırık mıdır düşünürsün pek derin
Hüseyni
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Türkü
Nim Sofyan
Gül olsam ya sünbül olsam beni koklar mısın
Hüzzam
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Aksak
Unutmam seninle geçen anları
Hüzzam
Neveser Kökdeş
_
Şarkı
Curcuna
Yoktur gönlüme senden başka cânân
Hüzzam
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Bakışının esrârı nedir ah bilsem
Hüzzam (Müstear)
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Bugün biz hep neş'eliyiz
Kürdilihicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Aksak
Bülbül sus istemem dinlemek
Kürdilihicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Cânândan uzak kaldı gönül
Kürdilihicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Gönülden gönüle akan aşk gibi
Kürdilihicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Ne kadar hoştu geçen o günler
Kürdilihicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Bahar penbe beyaz olur güzeller neşeli olur
Mahur
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Aksak
Nasıl incittin ağlattın rûhumu
Mahur
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Nerdesin özledim ses ver nerdesin
Mahur
Neveser Kökdeş
_
Şarkı
Düyek
Sevdâ seline kapıldı gönül
Mahur
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Aksak
Geldi cânan hoş eyledi
Mahur (Zavil)
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Müsemmen
Acıyor elleme kalbimde yarandır kanayan
Neveser
Yektâ Akıncı
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Aksak
Akşamın kucağında renkler erir gibi
Neveser
Fethi Karamahmudoğlu
Şâhin Çandır
Fantezi
Nim Sofyan
Alevler geçti bağımdan
Neveser
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Curcuna
Ayrılığa yürüdüğüm yollarda izim ağlar
Neveser
Ali Şenozan
Şevki Dinçal
Şarkı
Düyek-Sofyan
Bahar erdi yeşillendi çemenler
Neveser
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Bahr içinde katrayım bahr olur hayran bana
Neveser
H. Sadettin Arel
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Durak Evferi
Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına
Neveser
Akın Özkan
_
Şarkı
Ağır Aksak
Batan günle gelen donuk bir yüzdür
Neveser
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Bekledim yıllarca geçmez intizârımdan melâl
Neveser
Rüştü Eriç
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir gün erce gelendensin
Neveser
Erdinç Çelikkol
Bahar Gökfiliz
İlahi
Sofyan
Bir telâş içinde geçiyor günler
Neveser
Fethi Karamahmudoğlu
Tâhir Üstündağ
Şarkı
Curcuna-Sofyan
Bu cihânın ve bu aşkın sonu var
Neveser
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
Şarkı
Semai
Çıkıversen yollarıma yeniden
Neveser
İlgün Soysev
Erol Karaokur
Şarkı
Aksak-Sofyan
Çok zamandır ayrı düştüm sevdiğimden
Neveser
Ömür Gençel
O. Nuri Özpekel
Beste
Hafif
Dil değiliz dilber için
Neveser
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Yürük Semai
Yürük Semai
Dilber içre bî-mesel dil-cû musun
Neveser
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Dinle dilber evvelâ baştan ne söyler perçemin
Neveser
Erol Sayan
Dertli
Şarkı
Müsemmen
Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir
Neveser
Dede Efendi
Enderûnî Vâsıf
Yürük Semai
Yürük Semai
Durgun suya uygun akıyor şimdi zaman da
Neveser
Nezahat soysev
M. Fâik Ozansoy
Şarkı
Türk Aksağı
Dün kalbimi dinledim seni anlattı bana
Neveser
İsmâil Demirkıran
Ertunç Toprakezen
Şarkı
Sofyan
Egeli kız hem anlısın hem şanlısın
Neveser
Hamdi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Ey gözleri âhû misal
Neveser
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Eyâ mâh-ı münîr-i burc-ı ısmet
Neveser
Rif'at Bey
Rif'at Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Eylül'de melûl oldu gönül yandı da lâ'le
Neveser
O. Nûri Özpekel
Edip Ayel
Şarkı
Aksak
Gece sâhilde ağlayan dalgalar
Neveser
Muzaffer İlkar
_
Şarkı
Aksak
Gönlüm alıp ey kâşıyâ...
Neveser
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Aksak
Gönül desem çiçek sanır
Neveser
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Gördüm bugün ol âfeti hûban arasında
Neveser
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Beste
Çenber
Gözde pınar çağlar yüzde bahar ağlar
Neveser
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Yürük Semai
Yürük Semai
Gözüm gönlüm yolun bekler
Neveser
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Ağır Semai
Aksak Semai
Gurbette benim yârelerim
Neveser
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Gül senin zülfünü kimler tarıyor
Neveser
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Gülüm takmış takıştırmış
Neveser
Bağdasar
_
Şarkı
Sofyan
Günaydın aşkımın ilk sonbahârından
Neveser
Ömür Gençel
O. Nuri Özpekel
Ağır Semai
Aksak Semai
Günler geçmiyor dakikalar yıl
Neveser
Fethi Karamahmudoğlu
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Hangi esrârı tutsun bunca solgun bet-beniz
Neveser
Rüştü Eriç
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Ağır Aksak
Hevâ-yı aşkı ta'lim eyleyen
Neveser
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Hicrânla harab oldu da sevdâ eli gönlüm
Neveser
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Aksak
Hiç kimseye elbette bu dünyâ kalmaz
Neveser
Rüştü Eriç
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Türk Aksağı
İçerimde koca bir dağ gizlidir
Neveser
Mahmut Yivli
N. Fazıl Kısakürek
Şarkı
Sofyan
İmtihanda güzelim aldı yine zikri cemil
Neveser
N. Cemil Sangan
Kenan Sarıer
Şarkı
Sengin Semai
İsteyen yârin hâk eder varın
Neveser
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
Kalbindeki nûr yüzünden yayılır bizi sarar
Neveser
Aydın Oran
Aydın Oran
Şarkı
Aksak
Köpürsün bâdeler peymâneler fevvareler gelsin
Neveser
Şükrü Şenozan
_
Şarkı
Yürük Semai
Lâleler her yıl açar bak mest-i nâz hep uykuda
Neveser
İ. Baha Sürelsan
M. Nedim Güntel
Şarkı
Curcuna
Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsus
Neveser
Köm. Mehmet Efendi H.
Enderûnî Vâsıf
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Mutlu oldum ellerinde
Neveser
İsmâil Acar
İsmâil Acar
Şarkı
Müsemmen
Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor
Neveser
Afet Mısırlıyan (Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün
Neveser
Dede Efendi
Enderûnî Vasıf
Beste
Zencir
Nâz ile süzdün o çeşm-i fülfülü
Neveser
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle
Neveser
Ahmet Hatipoğlu
Câhit Öney
Şarkı
Curcuna
Ne irfandır veren ahlâka ulviyyet
Neveser
Rüştü Eriç
Mehmet Akif Ersoy
Şarkı
Düyek
Nev-eser bir şarkı yazdım yâd edin dostlar beni
Neveser
B. Sıtkı Sezgin
Ümit Gürelman
Şarkı
Ağır Aksak
O güzel gözlerinin sihrine kandım
Neveser
Alâeddin Yavaşca
Arif Rüştü Bey
Şarkı
Aksak
O nihâl-i nâzın âyâ saran âşinâsı var mı
Neveser
Köm. Mehmet Efendi H.
Enderûnî Vâsıf
Beste
Berefşan
Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir
Neveser
Halûk Recâî
Halûk Recâî
Şarkı
Devr-i Hindi
Penbeler içinde güldün
Neveser
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Semai
Rakîbin şansı yâverdir
Neveser
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Curcuna
Sanma bârân-ı bahar üstüne devrân ağlar
Neveser
Hâşim Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû
Neveser
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Sengin Semai
Sen güzellerden güzelsin
Neveser
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Seni âh anmadan aşkınla yanmadan
Neveser
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Seni bir gurup gibi mehtap gibi seyretsem
Neveser
Suphi İdrisoğlu
Arif Nihat Aka
Şarkı
Düyek
Seni rüyâlarımda gördüğüm gün
Neveser
Cevdet Çağla
_
Şarkı
Curcuna
Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor
Neveser
S. Ziyâ Özbekkan
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Sengin Semai
Sevda damıtır kalpteki güller severek
Neveser
Akın Özkan
Şâhin Çandır
Şarkı
Aksak
Sevdâ pınarında bir mola versek
Neveser
Uğur Güçlüten
Fethi Dinçer
Şarkı
Düyek
Seyr edelden hüsn-i dîdârını hayrânım sana
Neveser
Hâşim Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Sığındım Cenâb-ı Rabbü'l-âlem'e
Neveser
Kâzım Baba
Kâzım Baba
Nefes
Sofyan
Sırdır senin aşkın bana bir sırr-ı ezeldir
Neveser
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Süzdükçe çeşm-i nergisin
Neveser
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Şimdi bahar gönlümde çünkü o yâr gönlümde
Neveser
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Devr-i Hindi
Turna geçmez dağlarından bağrı yanmış gönlümün
Neveser
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Düyek
Vaslın ile bir dem beni şâd eyle nigârım
Neveser
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Verd-i nâzım hasretinle ağlarım
Neveser
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Yine rüyâya çağırmak seni tek çâre güzel
Neveser
Rüştü Eriç
M. Nedim Güntel
Şarkı
Aksak
Zamanla küllenir bu aşk demişdim
Neveser
Rüştü Eriç
Cansın Erol
Şarkı
Düyek
Alem yüzüne saldı ziyâ Al-i Muhammed
Neveser
Hüseyin Baba
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Yürük Semai
Bahar akşamlarının sihirli gecesinden ...
Neveser
İsmâil Demirkıran
Cumâli Karataş
Şarkı
Düyek
Bülbül oldum gül yanımda
Neveser
Erol Başara
Âşık Ömer
Şarkı
Müsemmen
Canım rûhum gözbebeğim sevdiğim
Neveser
Suphi İdrisoğlu
İsmail Arslan
Şarkı
Aksak
Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade
Neveser
Selâhattin Demirtaş
Sezâî
İlahi
Düyek
Söndü neş'em söndü ömrüm yıldızım
Neveser
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Müsemmen
Aşkına bâr olma gönül sevmiyorsa seni
Nihavend
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Bana neler va'd etmiştin hayâl imiş meğer
Nihavend
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Benim vefakâr yârim gül sen
Nihavend
Neveser Kökdeş
_
Şarkı
Semai
Bir teselli ararım nerede bu acaba
Nihavend
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Gönül bağında gezerken hep seni ararım
Nihavend
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Hayâlimi süslerdi senin güzel gözlerin
Nihavend
Neveser Kökdeş
Zerrin Germiyanoğlu
Şarkı
Semai
Hüsranla gönül hep inler
Nihavend
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
İncitme beni cânânım mahzûn olurum
Nihavend
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Neden bilmem bu iptilâ
Nihavend
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Neden yaktın ne istedin
Nihavend
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Özledim seni pek özledim
Nihavend
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Sensiz göremem âlemi sen gözbebeğimsin
Nihavend
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Sevdikçe seni ömrüm artar ey yâr
Nihavend
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Tatlı bir meltem gibi estin gönlüme cânân
Nihavend
Neveser Kökdeş
Necmettin Hunca
Şarkı
Semai
Yıllardır bekliyorum bir gün dönersin diye
Nihavend
Neveser Kökdeş
Necmettin Hunca
Şarkı
Semai
Hasretini çektirme güzel kumrum
Nihavend (Neveser)
Neveser Kökdeş
_
Şarkı
Curcuna
Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün âh nesin
Nişaburek
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Bâde sunsam dîdeden kılmaz mısın bir nigâh
Nişaburek
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Müsemmen
Söyleyemem yâr yanında
Nişaburek
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Özleyişler serzenişler söyleyişler özden midir
Nişaburek(Rast)
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Gül bahçelerinde kızlar...
Nişaburek(Zavil)
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Raks Aksağı
Artık mümkün müdür sana inanmak
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Aşkım güzel cânânım güzel
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Bir derin uykudadır şimdi gönlüm
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Güzel mevsimdir sonbahar
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Hayâl ufkunda uçan binbir renkler
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Kimse bilmez kalb-i mahzûnum benim
Rast
Neveser Kökdeş
Suat Güngören
Şarkı
Curcuna
Neyle teskin edeyim âteş-i hüsrânımı
Rast
Neveser Kökdeş
Hikmet Aydınalp
Şarkı
Müsemmen
Sevdim seni aşkı anladım
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Sevmek seni bir suç ise
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Bir emele bin âh çeksem
Segah
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Bir nay sesiyle dil nâr oldu
Segah
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Ey serv-i nâz gülşene gel
Segah
Neveser Kökdeş
Güngör Güner
Şarkı
Müsemmen
Gönlümün baharı bir gün açacak mı aceb
Segah
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Hülyâlarımın çiçeği soldu melâl içinde
Segah
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Kuş olup uçsam sevgilimin diyârına
Segah
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Neden sevdim bilmem neden
Segah
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Düyek
Sen gidersen benim hâlim nice olur
Segah
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Müsemmen
Teselligâhım oldu en ücrâ meyhâneler
Segah
Neveser Kökdeş
Alâeddin Nemutlu ?
Şarkı
Curcuna
Sanma seni unutur
Segah(Müstear)
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Söyleyemem sırrımı sana açamam
Sultaniyegah
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Akasyalar altında
Suzinak
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Aksak
Artık duy sesimi rûhumu yakma
Suzinak
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Gel de güzelim beni sevindir
Suzinak
Neveser Kökdeş
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Aksak
Gülşeninde seyrettim ben gül renkli çehreni
Suzinak
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Pek özledim o demleri seninle bu yerleri
Suzinak
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Seni gördüğüm gün beğendim sevdim
Suzinak
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Semai
Sonsuz acı duydum bu gece
Suzinak
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Şarkı
Curcuna
Yalvaran gönülle bakıp güzel gözlerine
Suzinak
Neveser Kökdeş
Sâime Ayaz
Şarkı
Curcuna
Makamı
Bestekarı
Usulü
Formu
Eser Adı
Neveser
_
_
Zeybek
_
Neveser
Ali Fuat Aydın
Ağır Aksak
Zeybek
_
Neveser
Ahmet Çağan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neveser
Ali Rıza (Avni) Tınaz
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neveser
Aydın Oran
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neveser
Göksel Baktagir
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neveser
Gülşeni Dede
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neveser
Hakan Alvan
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neveser
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:1
Neveser
Haydar Tatlıyay
Aksak Semai
Saz Semaisi
No:2
Neveser
Kantemiroğlu
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neveser
Kanuni Ömer Efendi
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neveser
Muallim İsmail Hakkı Bey
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neveser
Necdet Yaşar
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neveser
Ömür Gençel
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neveser
Rüştü Eriç
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neveser
Yekta Akıncı
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neveser
Yusuf Paşa
Aksak Semai
Saz Semaisi
_
Neveser
Numan Ağa
Berefşan
Peşrev
_
Neveser
Rüştü Eriç
Darb-ı Fetih
Peşrev
_
Neveser
Dede Salih Efendi
Devr-i Kebir
Peşrev
_
Neveser
Buhurcu
Düyek
Peşrev
_
Neveser
İsmail Demirkıran
Düyek
Peşrev
_
Neveser
Yusuf Paşa
Hafif
Peşrev
Cankurtaran
Neveser
Kantemiroğlu
Muhammes
Peşrev
_
Neveser
Adil Bozkurt
Sofyan
Medhal
_
Nihavend
Neveser Kökdeş
Aksak
Medhal
_
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Gül Olsam Ya Sünbül Olsam Beni Koklar Mısın
Hüzzam
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Bahar Penbe Beyaz Olur Güzeller Neşeli Olur
Mahur
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Bâis Oldu Çeşm-İ Mestin Âşıkın Berbâdına
Neveser
Akın Özkan
_
Neden Bilmem Bu İptilâ
Nihavend
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Rûhumda neş'e hayâle daldım
Hicazkar
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Gönlümün baharı bir gün açacak mı acep
Segah
Neveser Kökdeş
-
Gönlümün pembe çiçeği
Hicazkar
Neveser Kökdeş
-
Hayâl ufkunda uçan bin bir renkler
Rast
Neveser Kökdeş
-
Kuş olup uçsam sevgilim diyârına
Segah
Neveser Kökdeş
-
Sevdikçe seni ömrüm artar
Nihavend
Neveser Kökdeş
-
Sevdim seni aşkı anladım
Rast
Neveser Kökdeş
-
Sevmek seni bir suç ise
Rast
Neveser Kökdeş
-
Tatlı bir meltem gibi
Nihavend
Neveser Kökdeş
Necmettin Hunca
Artık mümkün müdür sana inanmak
Rast
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Ey gul-i rana seni bir gul diye sevdim
Acemaşiran
Neveser Kökdeş
Suat Güngören
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
Ezgi Adı
Yöresi
Kaynak Kişi
Notaya Alan
Derleyen
Eser Adı
Bestekarı
Söz Yazarı
Neveser Saz Eseri 
Orhan Gencebay
Orhan Gencebay
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Söz Yazarı
Formu
Yükleyen
Eser Adı
Makamı
Bestekarı
Formu
Usulü
Peşrev
Neveser
Salih Dede
Peşrev
Devr-İ Kebir
Nasıl Eda Bilir Ol Dilber-İ Fedayı Görün
Neveser
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
O Nihal-İ Nazın Aya Saran Aşinası Var Mı
Neveser
Köm. Hafız Mehmed Ef.
Beste_Murabba
Berefşan
Mecliste Bu Revnak Bu Şetaret Sana Mahsus
Neveser
Köm. Hafız Mehmed Ef.
Ağırsemai
Aksaksemai
Ey Gözleri Ahu-Misal
Neveser
Rifat Bey
Şarkı
Düyek