Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
HACI FÂİK BEY (1831 ? 1891)
Fotoğraf
Özgeçmişi
Üsküdar'da doğdu. Neyzen Sâlim Bey'in kardeşidir. Dellâlzâde İsmâil Efendi'nin öğrencisi oldu. Aksaray Kız Mektebi ve Haseki Hastanesi müdürlüğünde bulundu. İyi bir neyzen olan Fâik Bey, ayrıca üstad bir hânende olarak da tanınırdı. Fâik mahlâsı ile şiirler yazmış, Fâikü'l-Âsâr isimli bir güfte mecmuası yayınlamıştı. Günümüze ulaşan eserleri yüz otuz civarındadır.