Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
HACI SÂDULLAH AĞA ( ? ? 1801?)
Fotoğraf
Özgeçmişi
III. Selim ekolünün en kudretli bestekârlarındandır. Aynı dönemde yaşamış bir kaç Sâdullah Ağa bulunması ve bunların hepsinin Enderûn mensûbu olması dolayısıyla sağlıklı biyografik tesbitler güçleşmektedir. Olağanüstü güzel bir sese sahip olduğu bilinmektedir. Saray fasıl heyetinde 'Ser-hânendelik' görevinde bulunmuştur