Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
GÂZÎ GİRAY HAN (1554-1607)
Fotoğraf
Özgeçmişi
Hükümdar, asker, bilgin, şâir, bestekâr ve sâzende. Kırım hanlarındandır. I. Devlet Giray Han'ın oğlu, Cengiz Han'ın on altıncı kuşaktan torunudur. Siyâsî ve askerî hayatında eriştiği 'büyük devlet adamı' kimliğine paralel olarak ilim ve sanat alanında da en yüksek seviyeye çıkmış bir şahsiyettir. 16.yüzyılın en önde gelen devlet adamlarından biridir. Dîvân sâhibi olup ayrıca 'Gül ve bülbül' isimli mesnevîsi vardır. İlim ve sanatı himâye etmesi ile ünlenmiştir. Günümüze ulaşan peşrev, saz semâîsi ve sözlü eserlerinin sayısı altmış iki adettir