Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çepikli (Havarişko)
Yöresi:
Gaziantep
Derleyen:
Mehmet Özbek
Kaynak Kişi:
Ali Kaplan/Nadir Kaplan
Notaya Alan:
Mehmet Özbek
REPno:
198