Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Dağlı Zeybeği
Yöresi:
İzmir/Bergama
Derleyen:
Band'dan Yazıldı
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Notaya Alan:
Ali Fuat Aydın
REPno:
588