Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ceyran
Yöresi:
Azerbaycan
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
25