Ana sayfa Hakkında Yardım
Ezgi Adı
YÖresi
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İbrahimi gezinti
Şanlı Urfa
Fazlı Öztop
Bakır Karadağlı
Bakır Karadağlı
İbrik Sıra Su Sıra
Iğdır
Yusuf Yıldırım/K.Çiftçi/N.Ergin
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İbrişim Örmüyorlar
Iğdır
Turan Zorlu
Ahmet Yamacı
Ahmet Yamacı
içeri girsem de evim değil
Çankırı
A. Altuner-H. Zevk
İst.Bel. Kons.
Ferruh Arsunar
İçme Rakıyı Zarar
Elazığ
İzzet Yetiş
Nida Tüfekçi
Mehmet Özbek
İçtim İçtim Gönlümü Verdim
Kastamonu
İhsan Ozanoğlu
Ankara Devlet Kons.
Süleyman Şenel
İğdenin Dalı Gevrecik Olur
Manisa/Soma/Tarhala Köyü
Yöre Ekibi
N.Kaya/S Özdemir/M.Yazıcıoğlu
Nihat Kaya
İğdenin Dalı Sapsarı Çiçek
İzmir/Narlıdere
Rıza Yetişen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İğdenin Daline De Bastım Da Dal Kırılıverdi
Tunceli
Nesimi Çimen
Süleyman Yıldız
Süleyman Yıldız
İğdenin Dalları Yerdedir Yerde
Çorum/İskilip
Ahmet Tatar
Ankara Devlet Kons.
Altan Demirel
İğdenin İğdesi Yok
Bartın
Sezai Çağdaş
Trt Müzik Dai.Başk.
Altan Demirel
Iğdır'ın Al Alması
Sivas
Kemal Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Iğdır'ın Yolları Daşdı
Rumeli/Varna
Hafize Gün (Besimova)
Mehmet Özbek
Mehmet Özbek
Iğıki'nin Dört Etrafı Bahçalar
Burdur
Tepeli Hasan (Büyük Çoban)
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İğne Attım Tarlaya
Aydın/Yenipazar/Dereköy
İbrahim Çilingir
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İğneleri Düğmeleri
Erzurum/Horasan
Feramuş Altıntaş
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İğnem Düştü Yerlere
Burdur
-
Hamit Çine
Durmuş Yazıcıoğlu
İğnem Düştü Yerlere
Kütahya
Ahmet Hisarlı
Mustafa Hisarlı
Mustafa Hisarlı
İhtiyatlar Silah Çatmış Yolun Üstüne
Rumeli/Manastır/Kanatlar
Recep Şarkıcı
Nida Tüfekçi
Nida Tüfekçi
İki Aslan Bir Kayada Yaslanır
Manisa/Selendi
Selim Önder
Mustafa Hoşsu
Mustafa Hoşsu
iki ayak
Malatya
M.Barlan- V.Tuncay
Halil Atılgan
Halil Atılgan
İki Bacı Çıkmış Takkadan Bakar
Kütahya/Tavşanlı
A.Hilal Alver
Nida Tüfekçi
Nida Tüfekçi
iki bacı durmuş bacadan bakar
Şanlı Urfa
Mahmut Güzelgöz
Osman Güzelgöz
arif çelik
İki Bülbül Derelerde Ün Eder
Nevşehir/Ürgüp
İsmail Koş
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İki Bülbül Geldi Kondu Çimene
Ankara
Genç Osman
Nida Tüfekçi
Nida Tüfekçi
İki Bülbül Konmuş Dağlar Başına
Manisa/Demirci
Selim Önder
Yılmaz İpek
Yılmaz İpek
İki Dağın Arasında Kalmışam
Şanlıurfa
Mehmet Özbek
Mehmet Özbek
Mehmet Özbek
İki Dağın Arasında Kalmışam
Erzurum
Seyfettin Sığmaz
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İki De Bülbül Bir Derede Ötüşür
Kütahya
Ahmet İnegöllüoğlu (Hisarlı)
Mustafa Hisarlı
Mustafa Hisarlı
İki De Derviş Gelir Posdu Posdundan
Burdur
Hamit Çine
Hamit Çine
Mustafa Hoşsu
İki Dilber Söyleşirler
Rumeli
Osman Pehlivan
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İki Döne Bir Kuş İdi
Bursa/Karacabey
Rahim Elbir
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İki Durnam Gelir Aşeden Aklı Kareli
Rumeli
Nazia-Zeliha Bilge
Havva- Hasan Karakuş
Hasan Karakuş
İki Durnam Gelir De Bağdat Elinden
Manisa/Gördeş
Niyazi Emre
Ahmet Günday
Ahmet Günday
İki Durnam Gelmiş Aklı Kareli
Konya
Silleli İbrahim
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İki Durnam Gelmiş Yolda Yorulmuş
Mesudiye
Rüştü Tuncalı
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İki Durnam Vardır Aklı Kareli
Şanlıurfa
Mehmet Özbek
Mehmet Özbek
Mehmet Özbek
iki keklik bir derede ötüşür
Elazığ-harput
Banttan
-
Nurettin Demirbaş
İki Keklik Bir Kayada Ötüyor
Balıkesir
Mustafa Sarı
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İki Kız Gider Düğüne
Adıyaman
Bilal Ercan
Işık Başel
Işık Başel
iki parmak zeybeği
mugla-ula
şerafettin civelek
Hamit Çine
Hamit Çine
ikili güvende zeybeği
balıkesir
-
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İkimizi Bir Odaya Da Koysalar
Ankara/Ayaş/Ilıca Köyü
Fatma Yıldız
Ankara Devl.Kons.
Altan Demirel
ikrar verdik biz bir pire
Kırklareli
Kırklareli'li Bek.Top.
Hüseyin Yaltırık
Hüseyin Yaltırık
İlahi Dostun Bağına
Erzincan
Ali Ekber Çiçek
TRT İst. Rad. THM Md.
Ahmet Turan Şan
İlahi Kapına Geldim
Erzincan
Hüseyin Baba
Muammer Özkavcı
Muammer Özkavcı
ilaman çalıları
Muğla-Bodrum
Rasim Eriş
A. Çakır- A.Karademir
Nazım Onay
İlenger Attım Bağa
Yozgat/Akamadeni
Aysel Sezer
Nida Tüfekçi
Nida Tüfekçi
İlengeri Eğdiler
Erzincan/Refahiye
V. Köstek/G. Şahin
Soner Özbilgin
Soner Özbilgin
Ilgaz'a Gittik Tazu'ya
Manisa/Gördes
Niyazi Emre
Ahmet Günday
Ahmet Günday
ılgın ılgın esen seher yelleri
Artvin
Cavide Kaya
Osman İlker
Seyfettin Kaya
Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri
İzmir/Narlıdere
Rıza Yetişen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri
Kayseri/Sarız
Nesimi Çimen
Süleyman Yıldız
Süleyman Yıldız
İlik Düştü Yakamdan
Safranbolu
İst.Bel.Kons.
Adnan Ataman
Adnan Ataman
İliman Çalıları
Muğla/Bodrum
Rasim Eriş
A.Çakır/A.Karademir
Nazım Onay
İlimon Ektim Taşa
Orta Anadolu
Yöre Ekibi
Trt. Müz. Dai
Ahmet Yamacı
İlimonu Oydun Mu
Balıkesir
Ali Sürmelioğlu
Ankara Devl.Kons.
Altan Demirel
İlimonum Galburda
Çankırı/Çerkeş
A.Bayrak/G.Doğru
Dev.Kons
Ateş Köyoğlu
İlimonum Sulandı
Burdur
Musa Başer/Kemal Kalkan
İst.Rad.
N. Tüfekçi/Y. Paşmakçı
İliyem Geçip Gider
Bodrum/Yeniköy
Mustafa Bacaksız
H.Atılgan/A.Çakır
Ahmet Çakır
İlk evvel şu cihan yaratılmadan
Edirne
Mustafa Çetin
Hüseyin Yaltırık
Hüseyin Yaltırık
İlk yaz olu açar bade çiçeği
Rumeli-Üsküp
M.Ramiz
M.Ramiz
M.Ramiz
İlkbaharda nida geldi dağlara
Artvin
Arif Pekal
Osman İlker
Seyfettin Kaya
İmanım Bandırma
Bilecik
Nuriye Yılmaz
Saadet Yılmaz Bircan
Saadet Yılmaz Bircan
İmeciler Geliyor
Ordu
Ziya Özova
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İmelerin Ah İmelerin
Bulgar Göçmenlerinden
İbrahim Kayrak
Osman Özdenci
Osman Özdenci
İnce Çayır Biçilmez
Amasa
Hüseyin Kılıç
Dev.Kons.
Ateş Köyoğlu
İnce De Mehmet Martin Takmış Koluna
Aydın
Mehmet Köseoğlu
Durmuş Yazıcıoğlu
Durmuş Yazıcıoğlu
İnce Eleğim Duvarda
Sivas
Ali Rıza Bozkurt
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İnce Garanfildir Gavganın Başı
Uşak
İbilak Mehmet
Yüksel Ayhan
Hale Gür
İnce Giyerim İnce
Tekirdağ
Saadet Karaca
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İncecik Bulgur Musun
Isparta
Hanife Uysal
Kamil Kılınç
Altan Demirel
İncecikten Bir Kar Yağar
Çukurova
Eyüp Tadil
Ankara Devlet Kons.
Ali Can
İnceldim Fidan Oldum
Sivas/Şarkışla
Döne Arı/Aynur Arı
İhsan Öztürk
İhsan Öztürk
İncelem Yar İncelem
Sivas
Hafız Halid
Plaktan
Ahmet Turan Şan
İnci İdim Ezildim
Bolu/Göynük
Nuri Güner
Ank.Dev.Kons.
Altan Demirel
İnciler Kelep Kelep
Erzincan/Kemaliye
Mustafa Özgül
Mustafa Özgül
Mustafa Özgül
İncili Sedef Kolbağın
Kerkük
Abdulhamit Kuzecioğlu
İst.Rad.
Nida Tüfekçi
İncir Koydum Sepete
Ordu/Ünye
İsmail Soysal
Ankara Devlet Kons.
Hale Gür
İnciyem Üzülmüşem
Diyarbakır
İzzet Altınmeşe
Işık Başel
Işık Başel
İndim Bahçeye Durdum
Rumeli
Fuad Erenoğlu
Fuad Erenoğlu
Nejat Buhara
İndim Çayır Biçmeye
Antakya/Şenköy
-
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İndim Çayırı Biçmeye
Şavşat
Yağfi Akyol
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İndim Dere Beklerim
Kastamonu
Şaziye Yılmaz
Ank. Dev. Kons.
Süleyman Şenel
İndim Dere Irmağa
Artvin
Osman Aksu
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İndim Derelerine
Bilecik
Hikmet Özgüven
Saadet Yılmaz Bircan
Saadet Yılmaz Bircan
İndim Dereye Durdum
Eskişehir
Mehmet Alkan
Nida Tüfekçi
Nida Tüfekçi
İndim erek düzüne
Van
M.Kürşat-M.solmaz
Mehmet Kürşat
Salih Turhan
İndim Geldim Silifke'den Buraya
Silifke
Cavit Erden
-
-
İndim gittim Diyarbekir düzüne
Şanlı Urfa
Mahmut Güzelgöz
Mehmet Özbek
Mehmet Özbek
İndim gülün bağına
-
(Söz) Halil Damdan
(Müzik) Halil Damdan
hüsamettin Subaşı
İndim Havuz Başına
İstanbul
Ahmet Yamacı
Ahmet Yamacı
Ahmet Yamacı
İndim Koç Babayı Tavaf Eyledim
Ankara/Çubuk
Burhan Kökalp
Burhan Kökalp
Nida Tüfekçi
İndim Kuyu Dibine
Kilis
Nail Aslanpay
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İndim Kuyu Dibine
Bayramiç
Taşko Gökkaya
Muzaffer Sarısözen
Areş Köyoğlu
İndim kuyu dibine (1)
Van-Erciş
B.Baran-C.Baran
Süleyman Baran
Süleyman Baran
İndim kuyu dibine (2)
Şanlı Urfa
Abdullah Balak
Mifad
Yaşar Doruk
İndim Saman Almaya
Erzurum/Narman
-
Muzaffer Yönden
Yücel Paşmakçı
İndim Yarin Bahçasına Da Feslihan Yoldum
Bursa
İsmet İnci
Erhan Kutsal
Erhan Kutsal
İndim Yarin Bahçesine
Batı Trakya/Gümülcine
Mümin Veysel
Sürtem Avcı
Rüstem Avcı
İndim Yarin Bahçesine
Elazığ
Faik Yaz/Mevlüt Canaydın
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İndim Yarin Bahçesine
Bilecik/Söğüt
Mustafa Şimşek
Zeki Büyükyıldız
Yücel Paşmakçı
İndim Yarin Bahçesine Gül Açılmış
Rumeli/Priştine
Sabri Gencer
Nihat Kaya
Nihat Kaya
İndim yarin bahçesine gül dibinde gül biter
Rumeli
-
-
-
İner Gelir Şu Dağların Dumanı
Eskişehir
Cemal Karaelmas
Mustafa Hoşcu
Mustafa Hoşcu
İniledi Dağlar Koptu Kayalar
Yozgat/Kırıksoku
Kazım ve Veli Yıldırım
Muzaffer Sarısözen
Nida Tüfekçi
İnip Gelir Göldağının Dumanı
Bilecik/Söğüt
Hüseyin Güler
Ank.Dev.Kons.
Altan Demirel
İnip gelir inmeden penceresi dilmeden
Burdur
Kadir Turan
Şahin Akay
Hamit Çine
İnişte Yokuşta Ata Binmezdim
Elazığ
Stkı Demirci
Şemsettin Taşbilek
Altan Demirel
İnönü'nün Hanları
İnönü
Folklor Ekibi
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İnsan Kısım Kısım Yer Damar Damar
Sivas
Ali Delice
Ank. Rad.
Yücel Paşmakçı
İnsanlar kendini bilebilseydi
-
(söz) Neşet Ertaş
(müzik) Neşet Ertaş
Sıtkı Akın
İp Attım Ucu Kaldı
Zonguldak
Bartınlı Muzaffer
Erkan Sürmen
Erkan Sürmen
İp Attım Ulaş Diye
Sinop
Ali Şen
Nida Tüfekçi/Güven Yapar
Nida Tüfekçi
İpek Mendil Dane Dane
Divrik
Nuri Üstünses
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İrafa Koydum Narı
Kırşehir
Çekiç Ali
İst. Radyo Arşlivi
Soner Özbilen
Iraftadır Bağlama
Eskişehir/İnönü
Yöre Ekibi
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Iraktan Gel Iraktan
Sivas
Ali Delice
Trt Ankara Rad.
Yücel Paşmakçı
Irazım Irazım
Burdur
Aytekin Ersan
Hamit Çine
Hamit Çine
İreyhan Eker Misin
Sivas
-
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İrfan Meclisine Oturmak İçin
Manisa/Kula
Aşık Halil Yıldız
İsmet Egeli
İsmet Egeli
Irmağın Geçeleri
Sivas/Divriği
Nuri Üstünses
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Irmak Kenarında Bir Kuru Meşe
Kırşehir
Çekiç Ali
Soner Özbilen
Soner Özbilen
İrmak Kenarından Gelür Geçersin
Kastomonu/Taşköprü
Zehra Şenel
Süleyman Şenel
Süleyman Şenel
İrmeden Gel İrmeden
Bodrum
Şerif Günay
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İsabali Dinle Benim Sözümü
Kars
Şeref Taşlova
Trt. Müz. Dai.
Yücel Paşmakçı
Isfahan oyunu
Elazığ
M. Şerif Çaça
Sebahattin Sivrikaya
Sebahattin Sivrikaya
Isfahan'da han işlerim
Elazığ-harput
Banttan
-
Nurettin Demirbaş
Isırgan uzun uzun
Artvin
Cavide Kaya
Osman İlker
Seyfettin Kaya
İskender boğazı
Rumeli
Şükriye Nuş
Aluş Nuş
Aluş Nuş
İskender Boğazı Dardır Geçilmez
İzmir
Mustafa İpek
Yılmaz İpek
Yılmaz İpek
İskilip'li aşıkın gönlü sökülürse
Çankırı
A. Altuner-H. Zevk
İst.Bel. Kons.
Ferruh Arsunar
İslamoğlu Derler Benim Adıma
Uşak/Sivaslı
Zekeriya Yaygan
Yılmaz İpek
Yılmaz İpek
İslamoğlu Kale Yapar Taşınan
Afyon
Ahmet Sivritepe
Ank.Dev.Kons.
İsmet Akyol
İslandı Da Ötmeyi Kemençemun Telleri
Trabzon/Vakfıkebir/Pınarlı
Hasan Kum
Ank.Dev.Kons.
Ateş Köyoğlu
İşle yolla işle yolla mendilin
Kerkük
İbrahim Terzi
Salih Turhan
Salih Turhan
İslice'nin Çeşmeleri
Uşak
Mustafa Koçak
İsmet Egeli
İsmet Egeli
İsmini Sevdiğim Saadetli Dostum
-
Ali Ekber Çiçek
İst.Rad.
Nida Tüfekçi
Ispanaktan Ezel Çıkar Merdeme
Uşak/Banaz
Mustafa Koçak
İsmet Egeli
İsmet Egeli
Isparta'dan Çıktım Başım Selamet
Erzincan
Ali Ekber Çiçek
Trt İstanbul Rad..
Nida Tüfekçi
İstanbol Saraydan Azim Ferman Geldi
Rumeli
Fuat Erenoğlu
Fuat Erenoğlu
Yücel Paşmakçı
İstanbol'dan Çıkar Da Vapur Dumanı
Rumeli
Mahmut Malsever
Havva Karakaş
Hasan Karakaş
İstanbul'a Ismarladım Fesimi
Ağrı / Karaköse
Muzaffer Acarbay
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İstanbul'a Saz Yolladım Yar Geldi
Burdur/Aziziye Köyü
Emine Kalkan
Ahmet Günday
Ahmet Günday
İstanbul'dan çıktım yola
Kerkük
Fayık Naccar
Suphi saatçi
Süleyman Şenel
İstanbul'dan Gelir Kayık
İstanbul/Üsküdar
Hayriye Temizkalp
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider
İstanbul
Yöre Ekibi
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İstanbul'un (Trabzon'un) Etirafı Meteris
Trabzon
Yöre Ekibi
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İstanbul'un Beyoğlu'nda çevirdiler yolumu
Şanlı Urfa
Mahmut Güzelgöz
Halil Altıngöz
Halil Altıngöz
İstanbul'un dört etrafı meteriz
Kerkük
Reşit Küle Raza
Ata Terzibaşı
Süleyman Şenel
İstanbul'un Konakları Köşeli
Kütahya
Ahmet Çavuş
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İşte Geldi Arpa Buğday Harmanı
Şanlıurfa
Ahmet Yılmaztaş
Yavuz Tapucu
Mehmet Özbek
İşte Geldim Ekim Büküm
Trabzon
Cemile Cevher
Cemile Cevher
Ahmet Yamacı
İşte Gidiyorum Çeşm-İ Siyahım
Kahramanmaraş
Âşık Mahsuni Şerif
Plâktan Yazıldı
Ahmet Günday
İsterim ki bu dünyada kimse
-
(söz) Neşet Ertaş
(müzik) Neşet Ertaş
Sıtkı Akın
İzi Kayıp Kendi Gizli Bir Yare
Sivas/Şarkışla/Sivrialan Köyü
Veysel Şatıroğlu
İhsan Öztürk
İhsan Öztürk
İzmir'in İçinde Al Yeşil Bayrak
Sivas
Sırrı Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İzmir'in Kavakları
İzmir
Ekrem Güyer
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İzzet'i Çağırın Ey Kalbi Mermer
Sivas/Divriği
Nuri Üstünses
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
İzzetli Hürmetli Bilirim Seni
Tokat/Zile
Sadık Doğanay
Trt İstanbul Rad..
Can Etili