Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Dağlar Daldadır Gözüm Yoldadır
Yöresi:
Erzurum/Hınıs
Kaynak Kişi:
Şerafettin Ulusu
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
564