Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Daldalan Daldalan Daldan Aşağı
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Zurnacı Ramiz
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
557