Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Dam Başına Ası Goymuş Galbırı
Yöresi:
Afyon
Kaynak Kişi:
Abdullah Uluçelik/N.Bayram (Çınar)
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
556