Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Dam Başına Çıksam Saçım Yellenir
Yöresi:
Hatay/Antakya
Kaynak Kişi:
Sıdıka Şerbetçi
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
İsmet Akyol
REPno:
2707