Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Dam Başında Duran Kız
Yöresi:
Malatya
Kaynak Kişi:
Hakkı Coşkun
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
214