Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Damımız Ardı Çöle
Yöresi:
Kerkük
Kaynak Kişi:
Reşit Küle Raza
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Mehmet Özbek
REPno:
2222