Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Delhadır Başındayım
Yöresi:
Kütahya/Simav
Kaynak Kişi:
Kirkadir'in Mehmet Efe/Asım Simav
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
730