Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Dereler Akmaz Oldu (Çakırım)
Yöresi:
Kırklareli
Kaynak Kişi:
Meryem Öztürk-Sümbül Mutluer
Derleyen:
Hasan Öztürk
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
4248