Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Derelerde Kum Savrulur
Yöresi:
Diyarbakır
Kaynak Kişi:
Celal Aycan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
539