Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Dereye İndim Dere Derindir
Yöresi:
Doğu Anadolu
Kaynak Kişi:
Ferruh Arsunar
Derleyen:
Orhan Dağlı
Notaya Alan:
Orhan Dağlı
REPno:
1282