Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Dertli Kerem Der Ki Çalın Sazları
Yöresi:
Afyon/Dinar
Kaynak Kişi:
Yusuf Yorulmaz
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
REPno:
1890