Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Devredip Gezersin Dar-I Fenayı
Yöresi:
Manisa/Kula
Kaynak Kişi:
Âşık Halil Yıldız
Derleyen:
İsmet Egeli
Notaya Alan:
İsmet Egeli
REPno:
3736