Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim
Yöresi:
Çorum
Kaynak Kişi:
Ali Yücer/İsmail Yılmaz
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
558