Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Duldalanma Yar Mevlayı Seversen
Yöresi:
Kuzeydoğu Anadolu
Kaynak Kişi:
Âşık Nihani
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
350