Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Duman Çökmüş Yar Yolunu Seçemem
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
Nafia Bilge/Zeliha Bilge
Derleyen:
Havva Karakaş
Notaya Alan:
Hasan Karakaş
REPno:
2925