Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Eğin Dedikleri Bir Küçük Şehir
Yöresi:
Erzincan/Kemaliye (Eğin)
Kaynak Kişi:
Muzaffer Sarısözen
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
2280