Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Elif Çıkmış O Damın Başına
Yöresi:
Kırıkkale/Keskin
Kaynak Kişi:
Salman Çöker
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
İsmet Akyol
REPno:
2714