Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Elifim Noktalandı
Yöresi:
Orta Anadolu
Kaynak Kişi:
Nevşehir'li Cafer
Derleyen:
Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
2421