Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Emine'm Emine'm Demekten
Yöresi:
Çanakkale/Yenice-Bağlıköy
Kaynak Kişi:
Mustafa Başol
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4420