Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Emmiler Emmiler Türkmen Emmiler
Yöresi:
Konya/Akşehir
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
329