Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Entere Aldım Kırkbeşe
Yöresi:
Sinop/Boyabat
Kaynak Kişi:
Ziya Oruçoğlu
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
622