Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Erzurum Ellerinde
Yöresi:
Van/Erciş
Kaynak Kişi:
Âşık Davut Telli
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1013