Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Erzurum'da Bir Kuş Var
Yöresi:
Erzincan/Kemaliye (Eğin)
Kaynak Kişi:
Burhan Tarlabaşı
Derleyen:
Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
1298