Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Eski Libas Gibi Aşıkın Gönlü
Yöresi:
Kayseri/Bünyan
Kaynak Kişi:
Adnan Türköz
Derleyen:
Adnan Ataman
Notaya Alan:
Adnan Ataman
REPno:
3870