Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Evleri Görünüyor
Yöresi:
Elazığ
Kaynak Kişi:
Çöteli'lerden
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1023