Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Evleri Köndelen Yar
Yöresi:
Azerbaycan
Kaynak Kişi:
Reşid Behbüdov
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Tuncer İnan
REPno:
2032