Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Narman Kazasında Bir Gelin Gördüm
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Kenan Tuna
Notaya Alan:
Kenan Tuna
REPno:
3875