Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Pınar Senin Ne Sevdalı Başın Var
Yöresi:
Nevşehir/Ürgüp
Kaynak Kişi:
Fadime Hanım/Fadik Hanım
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
2211