Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Yar Eğer Nazenin Olsa
Yöresi:
Azerbaycan
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Faruk Demir
REPno:
3934