Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Yemen Yemen Şanlı Yemen
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
Hasan Rodoplu/Cemil Şaban
Derleyen:
Nihat Kaya
Notaya Alan:
Nihat Kaya
REPno:
3747