Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Yıkırganın Armudu
Yöresi:
Erzurum/Aşkale
Kaynak Kişi:
Sırma Günaydın
Derleyen:
Baksen Günaydın
Notaya Alan:
Baksen Günaydın
REPno:
1219