Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Yıldız Dağı (Tebriz Halay Hv.)
Yöresi:
Rumeli/Üsküp
Kaynak Kişi:
S. Taşlıyük/A. P. Coşkun
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
288