Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Yol Üstünde Dikili Taş
Yöresi:
Eskişehir/Hamidiye
Kaynak Kişi:
Necip Önalp
Derleyen:
Mustafa Hoşsu
Notaya Alan:
Mustafa Hoşsu
REPno:
74