Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Yüce Dağ Başında Bir Sürü Kuzu
Yöresi:
Erzurum/Şenkaya
Kaynak Kişi:
Cevdet Aslan/İsmet Bozkurt
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1833