Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Yüksek Kunduralarım
Yöresi:
Ağrı /Eleşkirt
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Erol Parlak
Notaya Alan:
Erol Parlak
REPno:
3541