Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Denize Kalbur Gitti (Kadın Oy.Hv.)
Yöresi:
Manisa/Soma
Kaynak Kişi:
Fikret Berkiler
Derleyen:
İsmail Ergün
Notaya Alan:
Nihat Kaya
REPno:
4568