Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
dağlar başı saz olalı
Yöresi:
Kerkük
Kaynak Kişi:
reşit küle raza
Derleyen:
Mahir Nakip
Notaya Alan:
mahir nakip
REPno:
0