Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
değirmen akmam diyor
Yöresi:
Çankırı-Çerkeş
Kaynak Kişi:
İ.Yaylaaltı-A.Dedeoğlu
Derleyen:
Ahmet Mortaş
Notaya Alan:
Sıtkı Akın
REPno:
0