Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
dünyanın üzerinde bir gemi gördüm
Yöresi:
Kırklareli
Kaynak Kişi:
Beyci Köyü Halkı
Derleyen:
Hüseyin Yaltırık
Notaya Alan:
Hüseyin Yaltırık
REPno:
0