Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
devredip gezersin dâr-ı fenayı (2)
Yöresi:
Şanlı Urfa
Kaynak Kişi:
Aşık Safai
Derleyen:
Mehmet Özbek
Notaya Alan:
Mehmet Özbek
REPno:
0