Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Ezgi Adı:
dolan gözler dolan gözler durmuyor
Yöresi:
Elazığ-harput
Kaynak Kişi:
lokman tasalı
Derleyen:
-
Notaya Alan:
Nurettin Demirbaş
REPno:
0